Rectangle
Rectangle
Rectangle

Och vi är olika.

Vi är många.

Källa: SCB, 2021.
Andel akademiker av hela befolkningen
mellan 25–64 år. 29,6 % för att vara exakt.

akademiker

30 %

Gesture, Rectangle

Visste du att nästan en tredjedel av Sveriges befolkning är akademiker?

Välkommen till Faktiskt, en tjänst från Saco som ger dig en tydligare bild av Sveriges 1,5 miljoner akademiker.

452

- så många är Sveriges akademiker.

Material property, Product, Mesh, Textile, Style, Font, Line, Grille, Aqua

1

573

Till akademiker räknas personer mellan 25–64 år som har tre år eller längre eftergymnasial utbildning.
Källa: SCB, 2021.

Rectangle
Rectangle

... och det är fler
kvinnor än män.

Andelen akademiker

växer ...

”Det bästa med mitt jobb är allt hopp jag känner när jag möter en massa olika människor från olika branscher, i olika åldrar och i olika sammanhang som alla jobbar stenhårt för att vi ska komma tillrätta med klimatförändringarna.”

Kata, leg. psykolog, klimatpsykolog:

Rectangle
Rectangle

Vem är akademikern?

Varje prick i diagrammet motsvarar 0,1 % av Sveriges akademiker.

?

”Förslaget att vi inom offentlig sektor ska anmäla papperslösa är ju rent vansinne eftersom det strider mot såväl yrkesetik som barnkonventionen. I mitt arbete som skolbibliotekarie skulle det rasera de förtroenden och relationer jag har byggt upp och leda till stor oro bland eleverna.”

Jonna, skolbibliotekarie:

Här finns akademikerna

Sök på din kommun på kartan för att se hur många akademiker som finns i din kommun. Ju större andel akademiker desto mörkare färg på kartan.

Rectangle
Rectangle

Generellt gäller att ju mer man utbildar sig, desto högre lön får man. Kvinnor har som grupp lägre löner än män. År 2021 tjänade kvinnliga akademiker i genomsnitt 84 procent av vad manliga akademiker tjänade.

Utbildning ger högre lön

– men män tjänar fortfarande mer än kvinnor

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar ständigt i Sverige, inte minst bland akademiker. Det är verkligen oroväckande att arbetsmiljöfrågan har blivit fullständigt bortglömd och nämns inte överhuvudtaget i den politiska debatten.

Susanne, legitimerad apotekare:

Flash photography, Smile, Eye, Sleeve, Happy, Black-and-white, Iris, Style
Rectangle
Rectangle

Källa: Novusundersökning, 2022.

Borde en akademisk utbildning löna sig bättre?

33 %

Samma som
idag

4 %
Vet inte

63 %

Löna sig bättre

Majoriteten av Sveriges akademiker anser att utbildning borde löna sig bättre än vad den gör i dag.

Material property, Product, Mesh, Textile, Style, Font, Line, Grille, Aqua

3,7 miljoner – så mycket skiljer sig livslönen* mellan manliga och kvinnliga akademiker.

Källa: Livslöner för kvinnliga och manliga akademiker, Saco, 2021.

* Livslönen visar den samlade lönen över livet och tar hänsyn till inkomstbortfall under studietiden, arbetslöshet, pension, inkomstskatt och studiemedel.

Rectangle
Rectangle

Män tjänar allt mindre på högskoleutbildning

Högskolepremien visar hur mycket mer i procent högskoleutbildade har i månadslön jämfört med gymnasieutbildade. Skillnaden i högskoleutbildningens lönsamhet har minskat mellan kvinnor och män, det beror främst på att lönsamheten minskat för män och inte på att den har ökat för kvinnor.

"Jag tycker den politiska debatten borde kunna vara mer faktabaserad. Vi har experter inom områden som borde konsulteras. Gör politiken mer torr i stället för heta debatter och angrepp på varandra."

Jonas, civilingenjör i energi- och miljöteknik:

Flash photography, Forehead, Smile, Chin, Eyebrow, White, Black, Jaw, Beard, Sleeve
Rectangle
Rectangle

Källa: Novusundersökning, 2022.

3 % Nej

10 % Vet ej

87 %

Ja

Borde beslutsfattare lyssna mer på experter inför politiska beslut?

Men på frågan om den politiska debatten behöver bli mer faktabaserad svarar de flesta ja.

Sveriges akademiker är en bred, heterogen grupp.

Slow Politics handlar om att uppskatta de mer genomtänkta och välgrundade delarna av politiken. Att bryta den snabba spiralen av snärtiga rubriker och låta politiken mogna.

Genom att arbeta sakta och sakligt undviker vi snabba, kortsiktiga lösningar som ibland kan få oanade och långtgående konsekvenser. Vi på Saco tror att det är nyckeln till ett mer inkluderande, jämställt och hållbart samhälle.

Därför lanserar Saco Slow Politics.

Debatten behöver gå

från fort och fel till

sakta och saklig.

Budskapet från Sveriges
akademiker är tydligt:

Rectangle
Rectangle

Beställningsformulär

Rectangle

Håkan Regnér

Chefsekonom

Telefon: 08-613 48 35

Skicka e-post

Linda Simonsen

Samhällspolitisk utredare

Telefon: 08-613 48 65

Skicka e-post

Vision care, Glasses, Chin, Jaw, Eyewear, Sleeve, Collar

Nu har du lärt dig mycket om Sveriges akademiker,
men du kanske har fler frågor?

Tveka inte att kontakta någon av Sacos experter.

Rectangle
Rectangle
Rectangle

Hör av dig till oss!

Saco
Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation. Vi har funnits som en central kraft i svensk samhällsutveckling i mer än 70 år. I dag består vi av 21 fackförbund som opinionsbildar, utvecklar och gör skillnad för Sacoförbundens medlemmar, 960 000 akademiker.
Vill du veta mer? Klicka här.
Slow Politics
Sveriges akademiker är många och olika. Men på frågan om den politiska debatten behöver bli sakligare svarar 87 procent ja. 1,5 miljoner akademiker är många väljare, och de har ett tydligt budskap: Den politiska debatten behöver kylas av och tonen skruvas ner. Argument ska vara förankrade i fakta och befriade från populism.

Det är dags för politikerna att gå från fort och fel till sakta och saklig. Därför lanserar Saco Slow Politics.
Statistiken
Diagrammen på sidan är baserad statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), en undersökning genomförd av undersökningsföretaget Novus, samt Sacos egna rapporter och undersökningar. Till gruppen akademiker räknas personer mellan 25–64 år som har tre år eller längre eftergymnasial utbildning eller forskarutbildning, om inte annat anges.

Mer om

Adress
Box 2206
103 15 Stockholm

Org.nr 802000-0850

Följ oss