Rectangle

Personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter enligt följande:

Hantera produktbeställning
När du beställer produkter kommer vi att samla in dina kontaktuppgifter för att kunna leverera beställda produkter enligt avtal.

Vi kommer att radera dina personuppgifter i formuläret inom 3 månader.

Saco använder verktyget Typeform för att skapa formulär. Uppgifter som du lämnar i beställningsformuläret kommer att behandlas i USA. För att ta del av Typforms vidtagna säkerhetsåtgärder klicka här.

När du kontaktar våra experter
När du skickar e-post till våra experter så sparas ditt ärende så länge det föreligger ändamål för våra experter att behålla ditt ärende. Tänk på att inte skicka några känsliga personuppgifter eller konfidentiell information till oss.

Hantera cookies
Läs mer: Om cookies

Nödvändiga cookies
För att kunna säkerställa medgivanden (samtycken) för cookies behandlar vi din IP-adress (som kan vara spårbar till dig som person).

Enligt lag har vi skyldighet att ha ditt samtycke för samtliga cookies som inte är nödvändiga för webbplatsens funktionalitet. För att hantera de samtycken du gör för den enhet du använder behandlas IP-adress för att komma ihåg dina samtycken.

Informationen sparas i 1 år.

Cookies för analys (statistik)
Saco behandlar din IP-adress (som kan vara spårbar till dig som person) från den enhet du använder för att samla in besöksstatistik. Sacos ändamål är att analysera hur många besökare vi har på webbplatsen, under vilka tider och från var (region, stad, organisation) för att kunna anpassa webbplatsens innehåll, prestanda och säkerhet.

Saco använder Vizzit som analysverktyg och all statistik lagras utan att spara några användaridentiteter. Ditt samtycke krävs. Medgivandet gäller för 1 år.

Parter som får ta del av dina personuppgifter
Saco delar dina personuppgifter med våra systemleverantörer.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång
Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Rätt att begära begränsning
Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot behandlingar som stöder sig mot intresseavvägning. Om Saco inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Saco upphöra med behandlingen.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.

Kontakta oss
Vi har ett dataskyddsombud. Har du frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på dataskyddsombud@saco.se.

Personuppgiftsansvarig
Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO
Org.nr 802000-0850
Box 2206
103 15 Stockholm
Telefon: 08-613 48 00